محاسبه سن بارداری به روز ، هفته و ماه


بسم الله الرحمن الرحیم

 

محاسبه سن بارداری به روز، هفته و ماه

روش تعیین و محاسبه سن بارداری چگونه است؟

چگونه می توانیم سن بارداری را محاسبه کنیم؟ برای مشخص کردن سن حاملگی چگونه عمل کنیم؟ چه راهی برای تعیین سن بارداری به هفته و ماه وجود دارد؟ آیا امکان دارد که سن بارداری را به طور دقیق معین کنیم؟ روش های مختلفی برای محاسبه سن بارداری مطرح شده است که ممکن است صحیح باشد یا نباشد. در اینجا قصد داریم روشی را ارائه دهیم تا بتوان سن بارداری را تا حد صحیحی به دست آورد. محاسبه سن بارداری از آن جهت مهم است که امروزه آزمایشات مختلفی در طول دوره بارداری و در زمان های مشخصی انجام می گیرد و اگر ما سن بارداری خود را ندانیم نمی توانیم به موقع این آزمایشات و مسائل نظیر آن را انجام دهیم. برای دانستن سن بارداری بایستی لحظه ای را به عنوان مبنای محاسبه خود قرار دهیم و پیشرفت میزان بارداری را نسبت به آن مبنا محاسبه کنیم. چنانچه مبنایی برای محاسبه بارداری انتخاب نکنیم نمی توانیم سن بارداری را مشخص کنیم. آنچه مسلم است این است که بارداری از لحظه ای شروع می شود که عمل لقاح اسپرم با تخمک انجام گرفته و سلول تخم تشکیل می گردد و قبل از این لحظخ اصلا خبری از بارداری نیست. از این لحظه است که سن واقعی بارداری محاسبه می شود. اگر ما لحظه لقاح را بدانیم مشکلی برای محاسبه سن دقیق بارداری نداریم اما دانستن این موضوع به این راحتی ها هم نیست. دانستن اینکه چه لحظه اسپرم با تخمک لقاح یافته و سلول تخم تشکیل می شود تقریبا کار مشکلی است و مخصوصا برای عموم مردم دانستن این لحظه خیلی سخت است. به همین دلیل است که به جای مبنا قرار دادن لحظه لقاح اسپرم با تخمک، اولین روز آخرین قاعدگی قبل از بارداری خانم را به عنوان مبنای محاسبه سن بارداری قرار می دهند زیرا دانستن این مساله بسیار راحت تر از دانستن لحظه لقاح می باشد. شکل زیر را در نظر بگیرید:

طول مدت بارداری و حاملگی

طبق تصویر بالا و مطابق آنچه در مطلب طول مدت بارداری و حاملگی ذکر شده ، از لحظه لقاح تا لحظه زایمان 38 هفته طول می کشد (در بعضی از موارد ممکن است کمتر یا بیشتر از این میزان هم باشد و فرزند ، کمی زودتر یا دیرتر از این زمان هم به دنیا بیاید). اما از لحظه اولین روز آخرین قاعدگی خانم قبل از باردار شدن تا لحظه انعقاد نطفه را معمولا یا نمی دانیم و یا دانستن آن خیلی سخت است.  این زمان را معمولا به طور تقریبی در نظر می گیریم. در مطلب روش محاسبه ماه های بارداری و حاملگی ، مدت این زمان توضیح داده شده است.

پس تا اینجا فهمیدیم که مبنای محاسبه سن بارداری را از اولین روز آخرین قاعدگی خانم قبل از بارداری در نظر می گیرند و بر این اساس می توانیم سن بارداری را به روز ، به هفته و به ماه حساب کنیم.البته مدت بارداری را به سه دوره سه ماهه هم تقسیم کرده و بیان می کنند به نام های سه ماهه اول بارداری ، سه ماهه دوم بارداری و سه ماهه سوم بارداری که در این مطلب ما به این موضوع نمی پردازیم. برای محاسبه سن بارداری به روش زیر عمل می کنیم:

 

محاسبه سن بارداری به هفته

شاید شما هم این سوال را از خود بپرسید که سن بارداری من به هفته چقدر است؟ یا اینکه در کدام هفته از سن بارداری قرار دارم؟ دانستن سن بارداری به هفته خیلی خوب است زیرا کاربرد فراوانی دارد. در اینجا قصد داریم سن حاملگی را به هفته محاسبه کنیم. همانطور که در مطلب طول مدت بارداری و حاملگی هم ذکر شده است ، طول مدت دوران حاملگی از اولین روز آخرین قاعدگی (قبل از بارداری خانم) تا زمان زایمان به طور معمول 40 هفته است. برای محاسبه سن بارداری به هفته ، مبنای محاسبه هفته ها را از اولین روز آخرین دوره پریود قرار می دهیم و هفت روز هفت روز می شماریم تا به انتهای هفته 40 یا روز 280 برسیم. به عنوان مثال اگر تاریخ اولین روز آخرین عادت ماهانه خانمی سوم خرداد ماه باشد، هفته اول بارداری از روز سوم خرداد ماه تا روز نهم خرداد محاسبه می شود. همینطور هفته دوم بارداری از روز دهم خرداد ماه تا روز شانزدهم خرداد ماه بوده و هفته سوم بارداری هم از روز هفدهم خرداد ماه تا روز بیست و سوم خرداد ماه خواهد بود و همینطور الی آخر تا هفته چهلم بارداری حساب می کنیم. البته همانطور که عرض شد همه بارداری ها همین میزان یعنی چهل هفته طول نمی کشند و در بعضی موارد ، زایمان زودتر از هفته چهلم بارداری اتفاق افتاده و در بعضی مواقع ممکن است بارداری حتی تا هفته چهل و دوم هم طول بکشد. اما مبنای محاسبه هفته های بارداری همان است که ذکر شد. توجه داشته باشید که اگر زمان از اولین روز آخرین قاعدگی تا زمان لقاح اسپرم با تخمک را حدود 14 روز (یعنی دو هفته) در نظر بگیریم، در واقع دو هفته اول از سن بارداری هیچ اتفاقی از لحاظ بارداری نیفتاده است و بارداری واقعی از هفته سوم از سن بارداری شروع می شود که همان زمان انعقاد نطفه یا لحظه لقاح اسپرم با تخمک می باشد.

 

محاسبه سن بارداری به ماه

یکی از روش های محاسبه سن بارداری ، اندازه گیری سن بارداری بر حسب ماه است. مثلا می خواهیم بدانیم در کدام ماه بارداری قرار داریم؟ یا مثلا ماه هشتم بارداری از چه تاریخی تا چه تاریخی می باشد. دانستن ماه های بارداری از جهاتی مهم است مخصوصا از لحاظ تغذیه و مسائل معنوی زیرا هر ماه بارداری علاوه بر تغذیه عمومی دوران بارداری،  تغذیه مخصوص خود را دارد و نیز بعضی دعاها و نیز تلاوت قرآن و ... مخصوص هر ماه بارداری است. پس دانستن سن بارداری به ماه مهم است و در اینجا می خواهیم بدانیم چگونه سن بارداری بر حسب ماه را اندازه بگیریم. به منظور اندازه گیری سن بارداری بر حسب ماه ، لازم است تا روش محاسبه ماه های بارداری را بدانیم. چگونگی محاسبه ماههای حاملگی در مطلب روش محاسبه ماه های بارداری به طور مفصل بیان شده است. همانطور که در مطلب فوق بیان شده است، ماه های بارداری را از لحظه لقاح اسپرم با تخمک یا همان انعقاد نطفه حساب می کنیم. اگر لحظه انعقاد نطفه را بدانیم سن بارداری بر حسب ماه را از همان لحظه در نظر می گیریم و هر ماه بارداری را 30 روز و اگر دقیق تر بخواهیم 29.5 روز در نظر می گیریم. ولی اگر لحظه انعقاد نطفه را ندانیم این چنین عمل می کنیم: چنانچه طول ماه های بارداری را 29.5 روزه در نظر بگیریم ، مبنای محاسبه سن بارداری به ماه را روز چهاردهم از شروع اولین روز آخرین قاعدگی قرار می دهیم ؛ و چنانچه طول ماه های بارداری را 30 روزه حساب کنیم، مبنای محاسبه سن بارداری بر حسب ماه را روز دهم از اولین روز آخرین قاعدگی قرار می دهیم. در مثال بالا که ذکر شد ، اولین روز آخرین قاعدگی سوم خرداد بود و اگر ماه های بارداری را 29.5 روزه در نظر بگیریم، مبنای محاسبه سن بارداری به ماه از روز شانزدهم خرداد ماه خوهد بود و اگر ماه های بارداری را 30 روزه در نظر بگیریم، مبنای محاسبه سن بارداری بر حسب ماه از روز دوازدهم خرداد ماه خواهد بود. اگر شروع دوره عادت ماهیانه صبح سوم خرداد باشد ، با احتساب مدت 29.5 روزه برای هر ماه بارداری، ماه اول بارداری این خانم از صبح شانزدهم خرداد تا شب چهاردهم تیر ماه خواهد بود. ماه دوم بارداری هم از شب چهاردهم تیرماه شروع شده و تا صبح سیزدهم مرداد ماه خواهد بود. همینطور ماه های بعدی بارداری را تا ماه نهم حساب می کنیم. با احتساب مدت 30 روز برای هر ماه بارداری، ماه اول بارداری این خانم از صبح دوازدهم خرداد تا صبح یازدهم تیر ماه محاسبه شده و ماه دوم بارداری هم از صبح یازدهم تیر ماه تا صبح دهم مرداد ماه خواهد بود و همینطور تا ماه نهم بارداری را حساب می کنیم. توجه به یک مطلب مهم است و آن اینکه محاسبه ماه های بارداری به صورت 29.5 روز یا 30 روز بستگی به خودمان دارد و محاسبه 29.5 روز دقیقتر است.

 

محاسبه سن بارداری به روز

گاهی شاید بخواهیم یا دوست داشته باشیم یا حتی لازم باشد که سن بارداری خود را بر حسب روز بدانیم. برای محاسبه سن بارداری بر حسب روز ، چنانچه روز انعقاد نطفه را بدانیم ، مبنای محاسبه سن بارداری بر حسب روز را از همان روز انعقاد نطفه و به مدت 266 روز در نظر می گیریم و چنانچه روز انعقاد نطفه را ندانیم ، مبنای محاسبه را بر اساس روز چهاردهم از اولین روز آخرین قاعدگی در نظر گرفته و سن بارداری را بر حسب روز و تا 266 روز حساب می کنیم. مثلا اگر بدانیم لحظه انعقاد نطفه در اولین فروردین و هنگام شب است ، مبنای محاسبه را همان شب اول فروردین ماه در نظر می گیریم و از شب اول فروردین تا شب دوم فروردین می شود روز اول بارداری؛ از شب دوم فروردین تا شب سوم فروردین می شود روز دوم بارداری و همینطور الی آخر تا روز 266 بارداری. فرض می کنیم تاریخ انعقاد نطفه را نمی دانیم واولین روز آخرین قاعدگی در صبح دهم اردیبهشت است. بنابر این مبنای محاسبه سن بارداری بر حسب روز را صبح بیست و سوم اردیبهشت ماه در نظر می گیریم؛  در این حالت، از صبح بیست و سوم اردیبهشت تا صبح بیست و چهارم اردیبهشت می شود روز اول بارداری و از صبح بیست و چهار اردیبهشت تا صبح بیست و پنج اردیبهشت می شود روز دوم بارداری و همینطور الی آخر و تا روز 266 بارداری را حساب می کنیم.

 

در مواقعی که تاریخ انعقاد نطفه و اولین روز آخرین قاعدگی را ندانیم ، بهترین راه محاسبه سن بارداری استفاده از جواب سونوگرافی است.

 

اشتراک گذاری در:

آخرین مطالب

عید فطر چند روز است (۲ ماه قبل)

علت قاعدگی بعد از اقدام به بارداری (۸ ماه قبل)

روز پنجشنبه چه زمانی است (۸ ماه قبل)

نزدیکی در زمان قاعدگی حرام است (۹ ماه قبل)

ارتباط ناهنجاری جنین با جهت آمیزش (۱ سال قبل)

تاثیر زمان نزدیکی بر شادابی کودک (۲ سال قبل)

نزدیکی کردن با شکم پر و کاهش هوش فرزند (۲ سال قبل)

نزدیکی کردن در بعد از ظهر یا عصر (۲ سال قبل)

نزدیکی در روز برای باردار شدن (۲ سال قبل)

آیا انعقاد نطفه در روز اشکال ندارد (۳ سال قبل)

فاصله بین دو نزدیکی متوالی برای باردار شدن (۳ سال قبل)

راه و روش پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار (۳ سال قبل)

درمان کرونا در کودکان فقط در 48 ساعت (۳ سال قبل)

مهمترین عوامل مرتبط با نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

تاثیر حالت زمان نزدیکی کردن بر کودک (۳ سال قبل)

فواید با وضو بودن در هنگام نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

اهمیت برنامه ریزی برای نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

کاهش عوارض بارداری با رژیم غذایی سالم (۳ سال قبل)

فاصله بین دو نزدیکی برای بارداری (۳ سال قبل)

رمضان بهترین ماه برای اقدام به بچه دار شدن (۳ سال قبل)

مطالب پربازدید

سریعترین نشانه بارداری (۱۱۶۲۱۱۵ بازدید)

نمایش وضعیت نزدیکی برای امروز و امشب (۱۰۷۹۶۵۳ بازدید)

برنامه محاسبه بهترین زمان نزدیکی در اسلام (۸۹۹۲۰۲ بازدید)

نزدیکی برای بارداری بعد از پریود (۷۹۸۶۱۱ بازدید)

شب ها و روزهای مناسب آمیزش در اسلام (۶۳۴۹۸۳ بازدید)

آزمایش اسپرم با آب در منزل (۶۳۳۸۸۹ بازدید)

روش صحیح استفاده از واجبی و نوره (۵۰۰۲۶۲ بازدید)

چند بار نزدیکی برای باردار شدن و حاملگی لازم است (۴۸۵۴۹۶ بازدید)

چگونه به سرعت و زود باردار شویم (۴۱۴۶۳۰ بازدید)

بعد از نزدیکی برای بارداری چه کنیم (۴۰۰۹۱۰ بازدید)

مصرف عرق کاسنی در بارداری و حاملگی (۳۶۱۰۴۶ بازدید)

بهترین حالت نزدیکی برای بارداری و حاملگی (۳۵۷۵۴۰ بازدید)

عفونت بارداری و درمان طبیعی آن (۳۵۶۱۱۹ بازدید)

زمان های نامناسب برای نزدیکی و انعقاد نطفه (۳۲۸۱۸۲ بازدید)

درمان سنتی عفونت چشم نوزادان (۳۱۶۴۰۱ بازدید)

درمان گوش درد نوزادان به روش سنتی (۳۰۰۳۷۸ بازدید)

اول ، وسط و آخر ماه قمری (۲۹۰۸۴۳ بازدید)

وقت زوال خورشید چه زمان و ساعتی است (۲۵۹۶۱۳ بازدید)

تاثیر زمان نزدیکی بر جنسیت جنین (۲۴۶۴۵۳ بازدید)

تاثیر رازیانه بر باردار شدن (۲۴۵۹۵۸ بازدید)

احادیث بارداری

به زنان باردارتان بِهْ بدهيد ؛ چرا كه اخلاق فرزندانتان را نيكو مى گرداند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

ذکر روزهای هفته

ذکر روز پنجشنبه

لا اله الا الله الملک الحق المبین (۱۰۰ مرتبه)

امروز

پنجشنبه

۳۱ / ۳ / ۱۴۰۳

۱۳ ذيحجه ۱۴۴۵

ماه قمری ۲۹ روزه

۱۰ : ۳۷ : ۱۲

فصل بهار

اوقات شرعی به وقت تهران

انتخاب محل دیگر

اذان صبح: ۰۳:۰۲

طلوع خورشید: ۰۴:۴۹

اذان ظهر: ۱۲:۰۶

اذان عصر: ۱۵:۵۵

غروب خورشید: ۱۹:۲۳

اذان مغرب: ۱۹:۴۵

وقت عشاء: ۲۰:۴۴

نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۲

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب و محتوای سایت 2 زندگی چیست؟مشاهده نظرات