نزدیکی کردن یعنی چه


بسم الله الرحمن الرحیم

 

نزدیکی کردن ، یعنی چه

نزدیکی کردن یعنی چه؟ نزدیکی کردن به چه عملی گفته می شود؟ نزدیکی کردن چه شرایطی دارد؟ زمان های مناسب برای نزدیکی کردن چیست؟ زمان های حرام برای نزدیکی کردن کدامند؟ زمان های نامناسب برای نزدیکی کردن کدامند؟ بحث مطلب جاری در مورد عمل نزدیکی کردن و تشریح آن است و قصد داریم تا خوانندگان محترم سایت 2 زندگی را با عمل نزدیکی و شرایط آن و برخی مسائل مرتبط با آن آشنا کنیم. به دلیل رعایت عفت عمومی مجبور هستیم که از ذکر برخی جزئیات خودداری کنیم و امیدواریم که خوانندگان عزیز ، با هوش و درایت خود ، منظور این بحث را اخذ نمایند.

نزدیکی کردن به عمل مجامعت بین زن و مرد گفته می شود. مجامعت زن و مرد می تواند بدون دخول یا با دخول باشد. عمل مجامعت یا همان عمل جماع می تواند به قصد باردار کردن زن بوده و یا فقط به قصد رفع نیاز جنسی باشد. منظور ما در این مطلب به رابطه حلال بین زن و مرد اشاره دارد و ما به هیچ وجه به روابط حرام که گناه بوده و مورد غضب الهی می باشد اشاره نمی کنیم و شدیدا هم از آن نهی می کنیم.

نزدیکی کردن اگر به شیوه صحیح و درست انجام شود ضامن سلامت جنسی زن و مرد بوده و می تواند نیاز جنسی زن و مرد را به نحو مطلوبی تامین کند. انجام عمل نزدیکی به روش حلال و با رعایت شرایط آن نه تنها موجب خشنودی خدای متعال می باشد که موجب سلامت جسمی ، روحی و جنسی زن و مرد می گردد. رعایت آداب نزدیکی شامل رفتارهای حین آمیزش و رعایت زمان و مکان مناسب آمیزش و نزدیکی موجب بهره مندی بهتر زن و مرد از این موهبت الهی و نیز موجب سلامتی جنین (در صورت اقدام به بارداری) می گردد.

نزدیکی کردن شرایط مختلفی دارد که سه شرط مهم و اصلی آن عبارتند از:

 1. رعایت زمان مناسب برای نزدیکی کردن
 2. رعایت مکان مناسب برای نزدیکی کردن
 3. نحوه رفتار زن و مرد در زمان نزدیکی کردن

حال به تشریح این سه اصل مهم می پردازیم.

رعایت زمان مناسب برای نزدیکی کردن

آیا زن و شوهر می توانند هر زمانی نزدیکی کنند؟ این سؤال خیلی مهمی است که نیاز به توضیح دارد. برای پاسخ به این سؤال ، زمان های مربوط به نزدیکی کردن زن و مرد را به دو قسمت:

 1. زمان های حلال بر ای نزدیکی کردن
 2.  زمان های حرام برای نزدیکی کردن

 تقسیم می کنیم. بسیار روشن و بدیهی است که انجام عمل نزدیکی کردن در زمان های حرام ، جایز نبوده و گناه محسوب می گردد و بر زن و مرد واجب است که از این کار خودداری کنند. یکی از زمان های حرام برای نزدیکی کردن ، ایام عادت ماهانه زنان می باشد. البته منظور از حرام بودن عمل نزدیکی در آن قسمتی از ایام پریود زنان که شامل خونریزی و جاری شدن خون حیض است می باشد و طبیعی است که زنان پس از پاک شدن از خون حیض و انجام غسل حیض می توانند با همسر خود نزدیکی داشته باشند. برای آگاهی از همه زمان هایی که مجامعت در آن ها حرام محسوب می گردد می توانید مطلب چه روزهایی نزدیکی حرام است را مطالعه نمایید.

در مقابل زمان های حرام برای نزدیکی کردن ، زمان های حلال برای نزدیکی کردن قرار دارند. نزدیکی کردن زن و مرد در زمان های حلال هیچ مانع شرعی ندارد و گناه نیز محسوب نمی شود.

اما مساله ای که وجود دارد این است که همه زمان های حلال ، مناسب برای نزدیکی کردن نیستند. این به معنای آن است که برخی از زمان های حلال برای نزدیکی کردن زن و مرد وجود دارند که در عین حالی که حلال بوده و منع شرعی برای آن ها وجود ندارد اما بنا به شرایطی و بنا به تاثیرات منفی که ممکن است بر روی زن و مرد و جنین (اگر اقدام به نزدیکی به منظور بارداری بوده باشد ، شرایط جنین هم مطرح می شود) داشته باشد یا سایر علل ، انجام عمل نزدیکی در آن زمان ها از نظر شرعی نهی شده است. باز هم ذکر می شود که اگر زن و مرد در زمان های نهی شده برای نزدیکی ، اقدام به عمل نزدیکی کردند هیچ گناهی مرتکب نشده اند اما بهتر است که این کار را انجام ندهند. زمان هایی که نزدیکی کردن در آنها منع شده است در مطلب زمان های نامناسب برای نزدیکی و انعقاد نطفه ذکر شده اند.

در مقابل زمان های نهی شده بر ای نزدیکی ، زمان های سفارش شده برای نزدیکی وجود دارند. یعنی در چارچوب زمان های حلال برای نزدیکی کردن ، زمان هایی وجود دارند که برای نزدیکی کردن توصیه شده اند که این زمان ها ، بهترین زمان های حلال برای نزدیکی کردن می باشند. در این رابطه می توانید مطلب شب ها و روزهای مناسب آمیزش در اسلام را مطالعه نموده یا برای آگاهی از این زمان ها در هر لحظه می توانید از برنامه محاسبه بهترین زمان نزدیکی در اسلام استفاده نمایید.

حالت سوم در زمان های حلال ، زمان هایی هستند که نه جزء زمان های سفارش شده می باشند و نه جزء زمان های نهی شده. به عنوان مثال ، شب شنبه یکی از این زمان ها می باشد. شب شنبه برای اقدام به نزدیکی کردن نه توصیه شده است و نه نهی شده است.

با توضیحات ذکر شده در مورد زمان های حلال برای نزدیکی کردن ، زمان های حلال برای مجامعت را به سه بخش کلی زیر تقسیم بندی می کنیم:

 1. زمان های نهی شده برای جماع.
 2. زمان های سفارش شده برای مجامعت.
 3. زمان هایی که برای نزدیکی کردن نه سفارش شده اند و نه نهی شده اند.

توضیحات لازم مربوط به هر بخش داده شد. پس به طور کلی زمان های مربوط به نزدیکی کردن را به شکل زیر می توان نشان داد:

 • زمان های حرام برای نزدیکی کردن
 • زمان های حلال برای نزدیکی کردن
  1. زمان های حلالی که نزدیکی کردن در آن زمان ها توصیه و سفارش شده است مثل شب جمعه.
  2. زمان های حلالی که نزدیکی کردن در آن زمان ها نهی شده است مثل شب چهارشنبه.
  3. زمان های حلالی که نزدیکی کردن در آن زمان ها نه سفارش شده است و نه نهی شده است مثل شب شنبه.

رعایت مکان مناسب برای نزدیکی کردن

علاوه بر رعایت زمان های مناسب برای نزدیکی کردن ، رعایت مکان مناسب برای نزدیکی کردن و خودداری از انجام عمل نزدیکی در مکان های نامناسب از عوامل مهم در سلامت رابطه نزدیکی و احیانا پرهیز از گناه می باشد. مکان های نامناسب برای نزدیکی کردن در مطلب مکان های نامناسب برای آمیزش و انعقاد نطفه توضیح داده شده اند. بهتر است و حتی گاهی واجب است که از آمیزش کردن در این مکان ها خودداری گردد.

نحوه رفتار زن و مرد در زمان نزدیکی کردن

رفتار زن و مرد در زمان نزدیکی به مجموعه اعمالی می گوییم که زن و مرد بهتر است که در هنگام نزدیکی کردن انجام دهند یا از آن پرهیز نمایند. برخی از اعمال مهم مربوط به زمان نزدیکی کردن به شرح زیر هستند:

 • زن و مرد (علی الخصوص مرد) قبل از نزدیکی کردن به دستشوئی بروند.
 • زن و مرد بهتر است که در زمان نزدیکی کردن با وضو باشند.
 • مردان از نگاه کردن به آلت زن در حین عمل جماع خودداری کنند زیرا این کار باعث کور شدن فرزند (در صورت اقدام به بچه دار شدن) می شود. بهتر است که زنان هم از نگاه کردن به آلت مرد در حین مجامعت پرهیز کنند.
 • زن و مرد در هنگام مجامعت و نزدیکی کردن ، حرف نزنند زیرا این کار موجب لال شدن فرزند (در صورت اقدام به بچه دار شدن) می شود.
 • زن و مرد روی خود را با پارچه ای یا لحافی بپوشانند و به صورت کاملا برهنه نباشند.
 • زن و مرد به یاد خدا باشند و از افکار شیطانی مثل فکر کردن به فرد دیگری غیر از همسر خود خودداری کنند. از نظر شرعی ، این عمل مخصوصا برای مردان توصیه شده است که با فکر زن دیگر با همسر خود آمیزش نکنند.
 • زن و مرد در زمان نزدیکی ، انگشتری که در آن نام خدا باشد به انگشت خود نداشته باشند.
 • زن و مرد هنگام نزدیکی کردن ، "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم" بگویند.
 • مردان پس از نزدیکی لازم است اعمالی انجام دهند که در مطلب مردان بعد از نزدیکی چه کنند ذکر شده است.
 • زنان پس از نزدیکی کردن لازم است اعمالی انجام دهند که در مطلب زنان بعد از نزدیکی چه کنند گفته شده است.
 • پس از نزدیکی کردن ، شرایط خوردن و آشامیدن مهم است که در مطلب بعد از نزدیکی چه بخوریم توضیح داده شده است.
 • در حالت عموم ، پس از نزدیکی بهتر است چه کارهایی بکنیم و از چه کارهای پرهیز کنیم که در این خصوص هم مطالعه مطلب بعد از نزدیکی چه باید کرد توصیه می شود.

اعمال زیادی در این خصوص است که برای آگاهی از همه آنها عزیزان علاقمند می توانند به کتاب حلیة المتقین از علامه مجلسی مراجعه نمایند.

رعایت آداب مربوط به نزدیکی کردن سبب می شود که ضمن بهره مندی از فواید این کار ، جلوی بسیاری از مشکلات مربوط به زنان ، مردان و فرزندان گرفته شود. پس سعی کنیم تا دستورات مربوط به عمل نزدیکی کردن را که در شرع مقدس اسلام بیان شده است رعایت کنیم تا از فواید این اعمال بهره مند شویم انشاء الله تعالی.

 

اشتراک گذاری در:

آخرین مطالب

عید فطر چند روز است (۲ ماه قبل)

علت قاعدگی بعد از اقدام به بارداری (۸ ماه قبل)

روز پنجشنبه چه زمانی است (۸ ماه قبل)

نزدیکی در زمان قاعدگی حرام است (۹ ماه قبل)

ارتباط ناهنجاری جنین با جهت آمیزش (۱ سال قبل)

تاثیر زمان نزدیکی بر شادابی کودک (۲ سال قبل)

نزدیکی کردن با شکم پر و کاهش هوش فرزند (۲ سال قبل)

نزدیکی کردن در بعد از ظهر یا عصر (۲ سال قبل)

نزدیکی در روز برای باردار شدن (۲ سال قبل)

آیا انعقاد نطفه در روز اشکال ندارد (۳ سال قبل)

فاصله بین دو نزدیکی متوالی برای باردار شدن (۳ سال قبل)

راه و روش پیشگیری از تولد نوزاد ناهنجار (۳ سال قبل)

درمان کرونا در کودکان فقط در 48 ساعت (۳ سال قبل)

مهمترین عوامل مرتبط با نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

تاثیر حالت زمان نزدیکی کردن بر کودک (۳ سال قبل)

فواید با وضو بودن در هنگام نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

اهمیت برنامه ریزی برای نزدیکی کردن (۳ سال قبل)

کاهش عوارض بارداری با رژیم غذایی سالم (۳ سال قبل)

فاصله بین دو نزدیکی برای بارداری (۳ سال قبل)

رمضان بهترین ماه برای اقدام به بچه دار شدن (۳ سال قبل)

مطالب پربازدید

سریعترین نشانه بارداری (۱۱۶۲۱۱۸ بازدید)

نمایش وضعیت نزدیکی برای امروز و امشب (۱۰۷۹۶۶۵ بازدید)

برنامه محاسبه بهترین زمان نزدیکی در اسلام (۸۹۹۲۰۹ بازدید)

نزدیکی برای بارداری بعد از پریود (۷۹۸۶۱۳ بازدید)

شب ها و روزهای مناسب آمیزش در اسلام (۶۳۴۹۸۴ بازدید)

آزمایش اسپرم با آب در منزل (۶۳۳۸۹۸ بازدید)

روش صحیح استفاده از واجبی و نوره (۵۰۰۲۶۴ بازدید)

چند بار نزدیکی برای باردار شدن و حاملگی لازم است (۴۸۵۴۹۷ بازدید)

چگونه به سرعت و زود باردار شویم (۴۱۴۶۳۱ بازدید)

بعد از نزدیکی برای بارداری چه کنیم (۴۰۰۹۱۱ بازدید)

مصرف عرق کاسنی در بارداری و حاملگی (۳۶۱۰۴۶ بازدید)

بهترین حالت نزدیکی برای بارداری و حاملگی (۳۵۷۵۴۱ بازدید)

عفونت بارداری و درمان طبیعی آن (۳۵۶۱۱۹ بازدید)

زمان های نامناسب برای نزدیکی و انعقاد نطفه (۳۲۸۱۸۳ بازدید)

درمان سنتی عفونت چشم نوزادان (۳۱۶۴۰۱ بازدید)

درمان گوش درد نوزادان به روش سنتی (۳۰۰۳۷۸ بازدید)

اول ، وسط و آخر ماه قمری (۲۹۰۸۴۸ بازدید)

وقت زوال خورشید چه زمان و ساعتی است (۲۵۹۶۲۳ بازدید)

تاثیر زمان نزدیکی بر جنسیت جنین (۲۴۶۴۵۵ بازدید)

تاثیر رازیانه بر باردار شدن (۲۴۵۹۶۲ بازدید)

احادیث بارداری

بر تو باد كاسنى ، چرا كه منى را افزايش مى دهد و فرزند را نيكو مى گرداند . گرم و مليّن است و برمردانگى فرزند مى افزايد.

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)

ذکر روزهای هفته

ذکر روز پنجشنبه

لا اله الا الله الملک الحق المبین (۱۰۰ مرتبه)

امروز

پنجشنبه

۳۱ / ۳ / ۱۴۰۳

۱۳ ذيحجه ۱۴۴۵

ماه قمری ۲۹ روزه

۵۴ : ۳۲ : ۱۳

فصل بهار

اوقات شرعی به وقت تهران

انتخاب محل دیگر

اذان صبح: ۰۳:۰۲

طلوع خورشید: ۰۴:۴۹

اذان ظهر: ۱۲:۰۶

اذان عصر: ۱۵:۵۵

غروب خورشید: ۱۹:۲۳

اذان مغرب: ۱۹:۴۵

وقت عشاء: ۲۰:۴۴

نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۲

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب و محتوای سایت 2 زندگی چیست؟مشاهده نظرات